10-11
november
2015

Workshop

DNA microarrays a NGS

Základy bioinformatického spracovania dát

   
Miesto konania:
Ústav molekulárnej biológie SAV
Dúbravská cesta 21
84551 Bratislava
workshop2015@embnet.sk

Program

10. november (utorok)
DNA microarrays (Mgr. Matej Stano, PhD.)

Doobeda (900-1200)
• Úvod do microarrays, princípy fungovania platforiem Affymetrix a Agilent
• Základy štatistickej analýzy
• Štandardný postup pri analýze expresných profilov z microarrays
Poobede (1330-1800)
• Riešenie demonštračných úloh, praktické cvičenia (Hands-on)

11. november (streda)
Next generation sequencing (Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.)

Doobeda (900-1200)
• Úvod do NGS, prehľad používaných platforiem
• Prehľad používaných analyzačných balíkov
• Kontrola kvality sekvenačných dát (Hands-on)
Poobede (1330-1800)
• Detekcia sekvenčných variantov (Hands-on)
• RNA-seq: analýza diferenciálnej expresie génov (Hands-on)

 

Organizačné pokyny

• Workshop je primárne určený pre doktorandov a vedeckých pracovníkov so vzdelaním v oblasti biológie, ktorí začínajú alebo plánujú spracovávať dáta z DNA microarrays a NGS.
• Účastníci si môžu vybrať, či sa zúčastnia celého dvojdňového kurzu alebo iba jedného dňa.
• Maximálny počet účastníkov je limitovaný na 24 na každý deň kurzu. Účastníci budú zaradení do kurzov chronologicky, podľa času registrácie.
• Je potrebné, aby si účastníci priniesli vlastný prenosný počítač s funkčným webovým prehliadačom, nainštalovanou Javou a s možnosťou káblového pripojenia do počítačovej siete.
• Počas kurzu bude zabezpečené občerstvenie a obed.

 

Registrácia

Registrujte sa, prosím, do piatka 6.11.2015 na web stránke:
www.embnet.sk/workshop2015/reg
Registračný poplatok: 2 dni = 50 Eur, 1 deň = 30 Eur
Platba registračného poplatku na č.ú.: SK5581800000007000269677
Štátna pokladnica, SWIFT: SPSRSKBA